ประวัติที่เหลือเพียงแค่ชื่อในกรุงเทพ

ทุกคนเคยสงศัยกันบางไหมว่าพื้นที่ในกรุงเทพในอดีตนั้นเคยเป็นอะไรมาก่อนเรามาย้อนรอยในกรุงเทพ ที่มีความสำคัญในประวัติศาสตร์เป็นสถานที่ที่งดงามหรือเคยเป็นสถานที่ยอดฮิตในอดีตแต่เมืองกาลเวลานั้นได้เปลี่ยนไปสถารที่เหล่านี้ก็ได้ถูกทดแทนด้วยสิ่งปลูกสร้างใหม่ๆให้มีความทันสมัยมากขึ้นแม้ว่าตอนนี้จะเหลือเพียงแค่ชื่อแต่สถานที่เหล่านี้ก็ยังเหลืออยู่ในความทรงจำ

พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ พระนคร เคยเป็นพระราชวังสถานมงคล (วังหน้า)

มาก่อนหลายๆคนคงจะรู้จักกันดีอยู่แล้วแต่รู้ไหมว่าในอดีตนั้นเคยเป็น พระราชวังบวรสถานมงคล (วังหน้า)ซึ่งเป็นที่ประทัพของ กรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาทเป็นพระองค์แรกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์โปรดให้สร้างขึ้นพร้อมกับพระบวมมหาราชวังในปี พ.ศ. 2325ครั้งเมือพระองค์ทรงทรงเสด็จสวรรคตวังหน้าก็ถูกปล่อยให้รกร้างเนื่องจากกรมพระราชวังบวรสถานมงคลพระองค์ต่อๆมาไม่ได้ทาประทัพแต่อย่างใดจนเวลาผ่านมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัฐกาลที่5โปรดให้ยกเลิกตำแหน่งกรมพระราชวังบวรสถานมงคลสถาปนารัชทายาทขึ้นใหม่คือ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฏราชกุมาร ขึ้นแทนในปี พ.ศ.2404ในสมัยรัฐกาลที่7โปรดเกล้าพระราชทานพระราชมนเทียนสถานในพระราชวังสถานบวรสถานมงคลที่หมดนี้จัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์สถานสำหรับพระนครและได้ประกาศตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนครตังแต่ตอนนั้นเป็นต้นมา

วังเพชรบูรณ์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์เคยเป็น วังเพชรบูรณ์ มาก่อน ซึ่งใครๆต่างก็รู้ดีในปัจจุบันนี้เดิมที่ในสมัยรัฐที่6โปรดเกล้าพระราชทานที่ดินบริเวณที่เป็นพระราชวังปทุมวันเดิมแก่สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจุฑาธุชธราดิลก กรมขุนเพ็ชรบูรณ์อินทราไชยให้สร้างตำหนักเพื่อเป็นวังที่ประทัพจนเมื่อเจ้าฟ้าสิ้นพระชน

และได้มีการเปลี่ยนแปรงการปกครองที่ดินตรงนี้จึงตกเป็นสำนักทรัพย์สินส่วนของพระมหากษัตริย์จนในปีพ.ศ.2425ได้มีบริษัทเอกชนได้เข้ามาทำศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์จนปลายปีพ.ศ.2445ทางบริษัทได้มีปัญหาทางการเงินกลุ่มเซ็นทรัลได้เข้ามาประมูลและได้ดำเนินการสร้างโครงการต่อจนกลายมาเป็นศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ในปัจจุบัน

ในทางเดียวกันหากคุณทราบถึงประวัติหรือที่มาของทางด้านเกี่ยวกับกรุงเทพแล้วนั้นย่อมทราบกันดีว่ากว่าจะมาเป็นกรุงเทพนั้นผ่านอะไรมามากมายไม่ว่าจะเป็นต่างจังหวัดที่มีประวัติหรือที่มาต่างๆแบบอย่างกรุงเทพเช่นกันแต่ว่าความสำคัญและแนวทางก็ยังมีที่มาที่ไปแตกต่างกันอยู่เหมือนกันนะ ในทางกลับกันไม่ว่าจะเป็นประวัติของที่ไหนก็ตามบไม่ว่าจะเป็นเหนือ ใต้ ออก หรือตก ย่อมมีประเพณีหรือประวัติความเป็นมาที่แตกต่างกัน ทำให้เรานั้นมีการเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติในภาคต่างๆ

 

สนับสนุนเรื่องราวโดย  วิธีเล่นบาคาร่าให้ได้เงิน