การเรียนการสอนวิชาศิลปะในปัจจุบัน

วิชาศิลปะเป็นวิชาที่จำเป็นและสามารถนำไปต่อยอดพัฒนาเพื่อเป็นประโยชน์ในอนาคตได้ ดังนั้นศิลปะจึงเป็นสิ่งที่มีการปลูกฝังและถูกนำลงไปใส่ในเนื้อหาวิชาการเรียนที่สำคัญอย่างวิชาศิลปะนั่นเอง

ในอดีตนั้นวิชาศิลปะถือว่าเป็นวิชาที่เปิดโอกาสให้เด็กนั้นได้แสดงความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการของตัวเองออกมาด้วยการทำศิลปะในแบบต่างๆ ซึ่งความยากง่ายก็จะไล่ขึ้นมาตามละดับชั้นในการเรียนนั่นเอง  ในอดีตนั้นการเรียนการสอนศิลปะจะเน้นเป็นการสร้างสรรค์ศิลปะด้วยสิ่งที่หาได้จากธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นวัสดุอุปกรณ์ที่หาได้ตามะรรมชาติ

เช่น การสร้างสรรค์ศิลปะด้วยการแต่งแต้มสีโดยการใช้ก้านกล้วยจุ่มสีและทำให้เกดิเป็นผลงานตามจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียน เป็นต้น ซึ่งในปัจจุบันก็อาจจะมีการสร้างสรรค์ศิลปะด้วยวิธีการนี้อยู่บ้างแต่เชื่อว่าการสร้างสรรค์ในลักษณะนี้นั้นมีน้อยลงจากเมื่อก่อนอย่างมาก

เนื่องจากในยุคปัจจุบนี้นั้น อุปกรณ์การสร้างสรรค์ได้ศิลปะนั้นเป็นสิ่งที่สามารถหาซื้อได้และผู้ปกครองของนักเรียนในยุคปัจจุบันก็มีกำลังในการซื้ออุปกรณ์ศิลปะที่ดีๆเหล่านี้ด้วย ทำให้รูปแบบการเรียนการสอนอย่างในอดีตนั้นอาจจะเลือนลางและหายไปตามกาลเวลาและยุคสมัยนั่นเอง

นอกจากจะไม่ค่อนนิยมในการสร้างสรรค์ศิลปะด้วยวัสดุธรรมชาติหรือวัสดุที่หาได้ง่ายแล้วนั้น ปัจจุบันจะเน้นการเนียนการสอนศิลปะในไปในทางสร้างสรรค์ด้วยระบบออนไลน์หรือระบบคอมพิวเตอร์มากกว่าการสร้างสรรค์แบบเดิมๆนั่นเอง หากมองว่าการสร้างสรรค์ศิลปะแบบออนไลน์หรือคอมพิวเตอร์นั้นก็อาจจะเป็นการเรียนศิลปะที่สามารถนำไปใช้งานได้จริง

และเป็นประโยชน์กว่าก็อาจจะเป็นเรื่องที่จริง แต่ในทางกลับกันก็อาจจะมองได้ว่า การเรียนรู้ในลักษณะนี้นั้นเป็นสิ่งที่เด็กมีโอกาสที่จะเรียนรู้ด้วยตัวเอง เพราะเป็นสิ่งที่จำเป็นและด้วยยุคที่สื่อออนไลน์นั้นมีอิทธิพลต่อชีวิตคนในยุคปัจจุบันนั่นเอง แต่ในการเรียนรู้อย่างในอดีตนั้นก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ควรปล่อยทิ้งไป

เพราะการเรียนรู้ศิลปะอย่างในอดีตนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่เปิดโอกาสให้เด็กนั้นได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการอย่างเต็มที่มากกว่าการสร้างสรรค์หรือเรียนรู้ศิลปะบนรระบบออนไลน์หรือคอมพิวเตอร์มากกว่านั่นเอง เพราะการเรียนรู้ด้วยระบบออนไลน์นั้นเป็นสิ่งที่มีข้อจำกัดต่างๆมากมายและทำให้การเรียนรู้ของเด็กอาจจะถูกจำกัดได้นั่นเอง

ทางที่ดีที่สุดก็อาจจะมีการเรียนการสอนวิชาศิลปะในแบบควบคู่กันไปเพื่อปลูกฝังให้เด็กนั้นได้จินตนาการและปลอดปล่อยความคิดสร้างสรรค์ออกมาได้อย่างเต็มที่และให้เด็กนั้นได้เรียนรู้ในเรื่องเทคโนโลยีควบคู่ไปด้วยเพื่อให้ก้าวทันโลกในยุคปัจจุบันนั่นเอง อย่างไรก็ตามการเรียนการสอนศิลปะนั้นก็ยังคงเป็นสิ่งที่จำเป็นและเป็นสิ่งที่เด็กนั้นยังคงต้องเรียนรู้จากรุ่นสู่รุ่นต่อๆไปด้วย

 

สนับสนุนเรื่องราวโดย   คาสิโนออนไลน์ได้เงินจริงฝากขั้นต่ำ100