ศิลปะการแสดงของไทย

ศิลปะการแสดงของไทยนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่ได้รับการยอมรับและยกย่องจากคนทั่วโลก นั่นก็คือศิลปะการแสดงโขน เพราะเป็นการแสดงที่ต้องอาศัยทั้งการสร้างสรรค์ในเรื่องของความสวยงามเกี่ยวกับตัวโขนและสร้างสรรค์ความสวยงามของท่าทางต่างๆในการแสดงด้วย ซึ่งโดขนนั้นเป็นการแสดงที่มีการจำลองลักษณะเป็นหุ่นเชิด

ที่มีการทำขึ้นมาให้มีลักษณะเป็นตัวละครในวรรณคดีไทยต่างๆ ดดยส่วนใหญ่จะเป็นการจำลองแบบเป็นหนุมาณ ทศกัณฑ์และนางสีดาเป็นต้น ซึ่งตัวละครโขที่เราจะเห็นหลักจะมีประมาณฯและก็ยังมีตัวละครอื่นๆอีกหลากหลายด้วยซึ่งก็ขึ้นอยู่กับบทแสดงที่ใช้ในการทำการแสดงโขนนั่นเอง

การแสดงโขนถูกจัดเป็นการแสดงในหนึ่งประเภทของศิลปะและนาฎศิลป์และถือว่าเป็นการแสดงที่หาชมหาดูได้ยาก เพราะในขั้นตอนการแสดงนั้นถือว่ามีความยากพอสมควรและการแสดงโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นการแสดงงานใหญ่ๆเท่านั้น เพราะการแสดงโขนถือว่าเป็นการแสดงอันศักดิ์สิทธิ์

การแสงกโขนไทยโดยส่วนใหญ่ก้จะเป็นการเล่าเรื่องสรรณกรรม วรรณคดีของไทยที่ได้มีการบันทึกลงในประวัติศาตร์ของไทย โดยเรื่องราวเหล่านี้นั้นก็เป็นเรื่องราวในจินตนาการเพียงเท่านั้นแลพตัวละครต่างๆที่สร้างสรรค์และมีการสร้างมาเป็นหุ่นนั้นก็เช่นเดียวกัน เป็นเพียงจินตนาการตามในวรรณคดีนั่นเอง

โดยสิ่งที่นพมาสร้างสรรเป็นหุ่นในการเชิดนั้นก็มักจะทำมาจากวัสดุอุปกรร์ที่มีคุณค่าและหายาก ไม่ว่าจะเป็นเพชร พลอย ทองคำ เครื่องเงินและอัญมณีเป็นต้น  โดยวัสดุอุปกรร์เหล่านี้ก็จะถูกนำมาสร้างสรรค์เป็นหุ่นเชิดที่ประกอบไปด้วยเสื้อผ้าหน้าและเครื่ององค์ต่างๆที่แสดงความเป็นตัวละครเด่นๆอย่างหนุมาน ทศกัณฑ์และนางสีดาเป็นต้น  ซึ่งตัวละครอื่นๆที่อยู่ในวรรณกรรมนั้นก็ได้รับการสร้างสรรค์ให้เป็นหุ่นเชิดที่สวยงามเช่นกัน

การแสดงโขนนั้นถือว่าเป็นเอกลักษณ์และเป็นศิลปะที่บ่งบอกถึงความเป็นชาติไทยได้อย่างชัดเจน โดยการแสดงนั้นก็จะใช้คนในการเชิดและบังคับหุ่นและเป็นการบอกเล่าเรื่องราวตามวรรณคดีไทยที่มีมากมายหลากหลายนั่นเอง ไม่ว่าจะเป็น รามเกียรติ์ที่ถือว่าเป็นวรรณคดีไทยที่มีมาช้านาน

โดย รามเกียรติ์นั้นก้จะมีการแบ่งเรื่องราวออกเป็นตอนๆอย่างน่าสนใจด้วย ทำให้ในการแสดโขนนั้นก็จะมีการบอกเล่าเรื่องราวตามแบบฉบับของวรรณกรรมไทยให้ผู้ชมได้รับฟังและรับชมโดยการใช้โขนในการแสดงนั้นก้ถือว่าเป็นสิ่งที่ช่วยทำให้เรื่องราวของวรรณคดีไทยนั้นไม่น่าเบื่อและสนุกสนานและสามารถคิดภาพตามได้ทำให้เข้าใจวรรณคดีไทยมากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ยังเป็นการแสดงและโชว์ความสามารถของผู้เชิ่ดโขนอีกด้วยซึ่งผู้เชิดโขนนั้นถือว่าจะต้องเป็นผู้ที่มีการฝึกฝนเป็นอย่างดีและมีความสามารถอย่างมากเพื่อให้การเชิดโขนนั้นเป็นไปอย่างสวยงามและถูกต้อง ด้วยความยากในการแสดงนั้นการแสดงโขนนั้นจึงถูกจัดเป็นการแสดงที่ทรงคุรค่าและเป็นสิ่งที่ทำให้ชาวต่างชาตินั้นรู้จักในความเป็นไทยมากยิ่งขึ้นด้วย

 

สนับสนุนโดย   เซ็กซี่ บาคาร่า ขั้นต่ำ10บาท